Szkolenie RODO – ochrona danych osobowych bez tajemnic

Szkolenie RODO – ochrona danych osobowych bez tajemnic

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy zatem upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w zakresie ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów placówek medycznych) najłatwiej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączone zostały też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy firm stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO).

Post Author: