Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019

W dniu 3 października 2019 roku zapadł wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubak (C-260/18), który w sposób istotny wpłynął na stanowiska wydawane przez Sądy w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty – w tym wypadku franków szwajcarskich. Sprawa dotyczyła roszczenia Powodów o stwierdzenie nieważności umowy, zawierającej klauzule indeksacyjne zawarte w umie o kredyt […]

Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale również i gros osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym de facto jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury. Faktura proforma – czy to dokument księgowy? Po łacinie pro forma znaczy „dla pozoru”, zatem nierzadko […]

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Głównie 8-10 lat temu, na mniejszą skalę również i dzisiaj, mnóstwo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, […]

Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Kiedy przedsiębiorstwo znalazła się w poważny kryzys, zobowiązania względem kontrahentów rosną z każdym dniem, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa zdaje się być jedynym możliwym wyjściem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji. Restrukturyzacja – powstrzymaj wzrost zadłużenia Restrukturyzacją można określić przekształcenie podmiotu mającą na celu niedopuszczenie do jego bankructwa i w rezultacie zwiększenie […]

Kancelaria prawna – merytoryczna pomoc dla frankowiczów

Kancelaria Czarniak Baszczyn z Krakowa jest wyspecjalizowana w sporach z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowego, które oferują polisolokaty czy też kredyty we frankach . Zakres usług adwokata Pawła Czarniaka oraz radcy prawnego Tomasza Baszczyna jest szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, jak również wypowiedzianych i spłaconych. Oprócz […]