Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Nawet jeśli obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, niewykluczone jest zagrożenie, że z biegiem czasu ściany będzie penetrować woda. Może się to wydarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w rezultacie nadwerężonej lub źle wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie świadczy od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się zacząć od sprawdzenia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, toalety i kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest częściej wynikiem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą ekspertów z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Eksperci, którzy mają szerokie doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od analizy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Stanowi to bazę do wyselekcjonowania odpowiednich sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach pojawiają się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się wzwyż – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, aczkolwiek można to naprawić przywracając izolację poziomą ścian, która przystopuje unoszenie się wilgoci wzwyż. Następną fazą, rzecz jasna po należytym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian polega czasami odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem kompetentnej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej bądź mat bentonitowych, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W wielu przypadkach niezbędne będzie też odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją innych części budowli, jak ściany żelbetowe, przepusty kabli i stropy żelbetowe.

Post Author: