Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Kiedy przedsiębiorstwo znalazła się w poważny kryzys, zobowiązania względem kontrahentów rosną z każdym dniem, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa zdaje się być jedynym możliwym wyjściem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzacją można określić przekształcenie podmiotu mającą na celu niedopuszczenie do jego bankructwa i w rezultacie zwiększenie jego wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne reguluje ustawa z 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na przedsiębiorców i daje im mnóstwo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i wymagają mniej formalności. Restrukturyzacja daje wiele pożytków: powstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, a przede wszystkim uratować spółkę przed upadłością.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołana wyżej ustawa definiuje cztery rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie właściciele spółek na skraju niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest nierzadko dłuższy niż rok, bowiem w sprawach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sąd postanawia o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu wykazu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednakże w założeniu ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj postępowania toczy się na ogół do 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które prócz działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a przy tym gwarantuje bardzo szeroką ochronę przed windykacją. Niemniej jednak łączy się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to zadłużona firma przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sama wskazuje, samodzielnie przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Zadaniem sądu jest tu tylko uznanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.

Warto zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które określają to, który typ restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w konkretnej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować tylko wtedy, gdy wysokość wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku konieczne jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego albo układowego. Działania restrukturyzacyjne są trudne, wobec tego jeżeli decydujesz się na ich prowadzenie, ale nie masz pewności, jaki wariant będzie korzystny dla Twojej spółki, obowiązkowo skorzystaj ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego.

Post Author: