Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Jak wystawić notę księgową na 40 euro? Więcej na flobo.io.

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 i 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy utrzymywanych często przez lata dobrych stosunków partnerskich. Przecież zwłoka we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią chwilowych kłopotów finansowych czy niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W chwili, kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która wyposażona jest też w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: