Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o tym, co to znaczy faktura proforma, odnajdziesz na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale również i gros osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym de facto jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „dla pozoru”, zatem nierzadko można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Warto jednakże zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą przedłożenia konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była sfinalizowana, tym samym warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal być zmodyfikowane.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma wygląda i posiada analogiczne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • określenie prognozowanej daty wykonania usługi lub doręczenia towaru.

By bez trudu można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy klient przeleje już zaliczkę albo wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.

Post Author: