Badania operatorów konieczne tak samo jak badania kierowców

Badania operatorów konieczne tak samo jak badania kierowców

Na www.testypsychologiczne.com.pl/badania-operatorow/ sprawdzisz, jak zamówić badania operatorów Bielsko.

Kiedy mowa o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi się im poddać. Konieczność ich wykonania ten regulacje nakładają też na operatorów wózków, dźwigów, koparek i podobnych sprzętów. Dlaczego istnieje taka konieczność i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są konieczne?

Prawo jasno wskazuje, które grupy zawodowe muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna jest ważna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Poza tym, jeśli chodzi o środowiska, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często dochodzi w nich do wypadku, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli zbyt małą koncentracją, kłopotami ze wzrokiem czy zbyt wolną reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i to powoduje, że przeprowadzanie tego rodzaju kontroli jest niebagatelne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Kontroluje się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto poziom koncentracji, prędkość reakcji oraz zdolność oceny odległości. Ważna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż pół godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania zachowują ważność, to jest to zależne głównie od wieku osoby badanej. Najczęściej są to 3-4 lata, zaś w przypadku osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: