badania wysokościowe Bielsko, badania wysokościowe Bielsko Biała

Badania wysokościowe dla kandydatów do pracy

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych wypadków, wprowadzono konieczność przeprowadzania drobiazgowych testów sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów związanych z pracą na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na rusztowaniach, słupach i stropach

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według przepisów uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad poziomem ziemi. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na rusztowaniach, stropach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem lub innych schorzeń mogących niekorzystnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta schorzeń błędnika, krótkowzroczności lub padaczki. Uzupełnieniem jest rutynowe badanie u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie pozostałe wymogi należy spełnić

Badania do pracy na wysokości trzeba wykonywać co 2-3 lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą przechodzić je systematycznie co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest wada wzroku, zez, jak również schorzenia neurologiczne i schorzenia narządów ruchu. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest używanie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w ekstremalnych warunkach (pył, kurz). To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, suwnic czy osoby obsługujące linie napowietrzne.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Post Author: