Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe wiadomości na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Za sprawą otwarcia się Polski na biznes z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze przygotowują setki zwykłych i specjalistycznych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w internecie bez problemu da się znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nierzadko obowiązkowe, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie obliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Elementy kształtujące finalną cenę tłumaczenia

Na to ile finalnie będzie kosztował cię przekład dokumentu wpływ mają wyszczególnione niżej elementy:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (włoski, portugalski) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje dokument. Przekład kontraktów handlowych, prac dyplomowych czy dysertacji medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, ale też odpowiednią wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych pomyłek.
4. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na już” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Warto nadmienić, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu lub kopii oraz przypisuje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: