Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej porady tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, skieruj się na tlumaczalnia.pl

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia studiów lub zatrudnienia w Polsce.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: