Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia

Więcej o ochronie osób i mienia.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest całe mnóstwo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji na ogół korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można też wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również znajdującym się w nich pracownikom czy klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]

Post Author: