Sprzątanie strychów – jak pozbyć się zalegających śmieci?

Sprzątanie strychów – jak pozbyć się zalegających śmieci?

Nie wszystkie odpady mogą trafić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Powody tych ograniczeń bywają rozmaite – niekiedy śmieci przekraczają akceptowalne rozmiary, czasem zabraniają tego funkcjonujące w naszym kraju przepisy. Co czynić z takimi problematycznymi odpadami? Powinniśmy zawieźć je do okolicznego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. We wszystkich gminach powinien działać co najmniej jeden PSZOK, aczkolwiek w najsilniej zaludnionych miastach czasem mamy możliwość wybierać spośród kilku punktów. To jednak rozwiązanie wygodne jest wyłącznie dla tych, którzy posiadają dużą ilość niezagospodarowanego czasu oraz własne auto dużą ilością wolnego czasu oraz swoim autem. Pozostali najlepiej uczynią, postanawiając o wynajmie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i remonty – czy warto zamówić kontener na odpady?

Niestandardowe odpady wytwarzane są podczas różnorodnego rodzaju prac. Przeważnie są to renowacje mieszkań i przebudowa domu – idzie z reguły o pokaźne wolumeny gruzu, ale też pudeł po materiałach budowlanych. Dzierżawa kontenera jest również idealnym rozwiązaniem, jeśli zamierzamy sprzątać strych – w takim przypadku zbierzemy do niego wszelkie nieprzydatne od wielu lat sprzęty, zbutwiałe meble i zepsute urządzenia. Prace remontowe czy opróżnianie strychów staną się znacznie łatwiejsze, jeżeli z okna domu do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przenieść odpady bez konieczności wyczerpującego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Jak działa usługa sprzątania strychów oraz wywozu odpadów?

Kontenerowy wywóz rozmaitych odpadów, ale także sprzątanie strychów i piwnic, to usługi świadczone m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o pożądanej kubaturze, który ten przez czas określony w umowie może napełnić odpadami budowlanymi albo niepotrzebnymi meblami. Pojemnik jest potem wywożony z posesji, a zebrane odpady przekazywane są do miejsca, w którym będą przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Post Author: