W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Sprawdź, komu zlecić badania psychotechniczne Bielsko Biała

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu testom. Są one konieczne w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać zatem, iż są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć tylko wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Zadaniem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek osoby badanej, ponieważ kontrolowane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, lecz jeżeli mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom corocznie.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: