Czy warto czytać blogi zdrowotne?

Czy warto czytać blogi zdrowotne?

Praca jest dobra i dobrze robi. Jednak przy coraz szybszym tempie pracy w firmach, zdrowie pracownika może być zagrożone.

Zapotrzebowanie na wyniki, strach przed zwolnieniem, zły klimat organizacyjny to niektóre z powodów, które mogą powodować, że specjaliści czują się zmęczeni, zaniepokojeni, zdenerwowani i bez energii, co bezpośrednio wpływa na ich zdrowie psychiczne w miejscu pracy.

Ale znaczenie zdrowia psychicznego w pracy wciąż jest postrzegane jako tabu. Jeśli – jako pracownik działu HR – chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!

Czym jest zdrowie psychiczne w miejscu pracy?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to stan dobrego samopoczucia, w którym jednostka jest w stanie wykorzystać własne zdolności, odzyskać siły po rutynowym stresie, być produktywna i wnieść wkład w swoją społeczność. Innymi słowy, wykracza daleko poza brak choroby psychicznej.

Dobre samopoczucie w miejscu pracy staje się fundamentalne w społeczeństwie, w którym ludzie spędzają więcej czasu w firmach niż we własnych domach.

Zdrowe środowisko organizacyjne to takie, w którym istnieje identyfikacja pracownika z kulturą firmy i gdzie istnieje relacja koleżeństwa i zaufania wśród kolegów z zespołu, co nazywane jest Employee Experience.

Jak ważne jest zdrowie psychiczne w pracy?

Z badania przeprowadzonego przez brytyjski instytut zdrowia psychicznego Mind wynika, że 90% osób, które pozostały poza pracą z powodu stresu, nie podało go jako przyczyny swojej nieobecności.

Badanie wykazało również, że większość specjalistów, którzy powiedzieli swoim pracodawcom o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym, była dyskryminowana lub nawet zwalniana.

Spośród osób, które powiedziały szefowi o swoim stanie, 6% wspomniało, że zostało zmuszonych do odejścia, a 2% zostało zwolnionych.

W tym scenariuszu promowanie zdrowego środowiska pracy jest sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników, a w konsekwencji pomaga zwiększyć produktywność zespołu, ponieważ ludzie czują się ważni dla firmy i dzięki temu bardziej poświęcają się swoim zadaniom.

Dlatego istotne jest, aby firmy otworzyły przestrzeń do dyskusji na temat zdrowia psychicznego w pracy i wspierały swoich pracowników w leczeniu zaburzeń psychicznych, unikając zwiększenia wskaźników absencji i prezenteizmu.

Jak promować działania na rzecz zdrowia psychicznego w pracy?

Wiele firm przyjmuje programy mające na celu zdrowie fizyczne pracownika, takie jak m.in. gimnastyka pracy, masaże antystresowe.

Jednak program usług psychologicznych wewnątrz lub na zewnątrz organizacji jest również sposobem na zachowanie zdrowia psychicznego pracownika.

Pomocne mogą być również rozmowy motywacyjne i działania mające na celu poprawę klimatu organizacyjnego, takie jak dynamika grupy, przerwy kawowe i get-togethers. Inne sposoby na uniknięcie zaburzeń psychicznych u pracowników to oferowanie:

  • Elastyczne godziny pracy;
  • Pozytywne sprzężenia zwrotne;
  • Rozwój dobrej komunikacji z zespołem możliwości rozwoju
  • Szkolenie dobrych liderów, którzy wspierają swoich pracowników;

Działania te mogą przyczynić się do zmniejszenia przypadków absencji i prezentyzmu. Pojęcie absencji odnosi się do nieobecności w pracy z różnych powodów.

Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak zidentyfikować, które rodzaje absencji dotyczą danego pracownika, aby nie dotknęły innych członków zespołu.

Co warto wiedzieć o zdrowiu psychicznym pracowników w Brazylii?

Według WHO, Brazylia jest krajem o największej liczbie osób lękliwych: 9,3% populacji. Inne dane pokazują również, że 86% Brazylijczyków cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne, takie jak lęk i depresja.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega również, że co czwarta osoba w ciągu swojego życia będzie cierpiała na jakieś zaburzenia psychiczne.

Inne badanie, platformę internetową skupiającą się na zdrowiu psychicznym i pracy, wskazuje, że 37% osób jest z wyjątkowo silnym stresem, podczas gdy 59% jest w maksymalnym stanie depresji, a lęk osiąga wyższe poziomy, sięgające 63%.

Źródło tekstu: https://stopnop.pl/

Post Author: